Từ ngày 4/12/2018 công ty Vietcom sử dụng số điện thoại 1900.23.23.29 để phục vụ khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn!